Ní mór do phaisinéirí an fhoirm seo a chomhlánú nuair a thagann siad isteach sa tír ó thar lear. D’fhéadfaí an t-eolas a chuireann tú ar fáil a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat sna 14 lá atá romhaimm chun na sonraí ar an bhfoirm a fhíorú agus comhairle sláinte poiblí a sholáthar duit thar ceann Aire Sláinte na hÉireann nó thar ceann an Aire Sláinte, Tuaisceart Éireann. D’fhéadfaí an fhoirm a úsáid freisin chun rianú teagmhálaithe a dhéanamh maidir le cás deimhnithe nó le cás amhrasta de Covid-19.

Is féidir leis an nGarda Síochána an fhoirm a úsáid freisin chun rialacháin choraintín éigeantaigh a fhorghníomhú a d’achtaigh an tAire Sláinte faoin Acht Sláinte, 1947.

Mura ndearna tú amhlaidh cheana féin léigh an t-eolas ar an bhfoirm Aimsitheora Paisinéirí le do thoil ag www.gov.ie/locatorform

Foilsítear comhairle an Rialtais ar thaisteal go hÉirinn i rith phaindéim COVID-19 ag https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/

Ba cheart do phaisinéirí a thagann isteach sa Stát trí chalafort nó aerfort fáltas bailí ríomhphoist a sholáthar.

Ón 16 Eanáir 2021 ar aghaidh, caithfidh gach paisinéir a thagann go hÉirinn fianaise a bheith acu gur bhain siad toradh ‘neamhbhraite’/diúltach amach i dTástáil um Imoibriú Slabhrúil Polaiméaráise (PCR) nach ndearnadh breis agus 72 uair an chloig orthu sular tháinig siad go hÉirinn. Iarrfar ort an fhianaise seo a sholáthar d’Oifigigh Inimirce nuair a thagann tú i láthair ag pointí iontrála chuig an Stát. Is cion é má theipeann ort an fhianaise seo a bheith agat agus is féidir thú a ionchúiseamh, agus pionós a ghearradh ort trí fhíneáil nach mó ná €4,000 nó téarma príosúnachta ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí a ghearradh ort, nó an dá rud, dá bharr.

Tá Oibrithe Iompair Idirnáisiúnta, oibrithe sna hearnálacha eitlíochta, muirí agus tarlaithe bóthair san áireamh díolmhaithe ón riachtanas seo nuair a bhíonn siad ag taisteal agus iad ag tabhairt faoina ndualgais. Tá leanaí 6 bliana d’aois agus níos óige díolmhaithe ón riachtanas seo freisin. Tá méid an-teoranta de dhíolúintí eile ann; tá eolas breise ar fáil ar https://www.gov.ie/covidtravel/